Finnmarksløpet

Webshop

Endringer for Finnmarksløpet 2017

Skrevet av: Trond Anton Andersen
Dato: 10.08.2016 14:28

I denne artikkelen vil vi legge ut informasjon om endringer for Finnmarksløpet 2017.


Startkontingent

Startkontingenten økes fra og med FL-2017 for klassene FL-500 og FL-1000. Kontingenten har vært uforandret i tre år, men økes nå grunnet økte arrangementsutgifter.

Startkontingentenen blir som følger:

FL-junior = 2 500 kr inkludert pre race check
FL-500 = 6 000 kr inkludert pre race check
FL-1000 = 12 000 kr inkludert pre race check

Pre race check kan også gjennomføres før ankomst Alta, men kan tidligst gjennomføres 27. februar 2017. Egenandel for utføring av PRC før ankomst Alta refunderes ikke.


Obligatorisk hvile i FL-500

Fra og med FL-2017 vil det bli endringer for obligatorisk hvile i FL-500. Obligatorisk hvile og tidsutligning på sjekkpunkt Jergul fjernes. Fra og med FL-2017 blir det innført to timers obligatorisk hvile + tidsutligning på sjekkpunkt Joatka 1 for FL-500.
Hviletidspotten på 22 timer opprettholdes.


Endring sjekkpunkt FL-1000

Sportslig komité i Finnmarksløpet har ut i fra en totalvurdering besluttet å flytte villmarkssjekkpunktet sør i Pasvikdalen fra Ellentjern til Øvre-Pasvik Camping for FL-1000 fra og med FL-2017.

Sjekkpunktet vil, som sjekkpunktet på Ellentjern, bli et enkelt sjekkpunkt uten depot og support fra handlere. Det nye sjekkpunktet ligger rett i nærheten av sjekkpunkt Ellentjern som ble benyttet i 2015 og 2016.  
Deltakere får tilgang til vann og halm og mulighet til å kjøpe varmt måltid.

Det blir ikke anledning for deltakere å leie egen hytte på campingen. Finnmarksløpet vil disponere samtlige hytter, noen av disse vil være disponible for deltakere.

Deltakere har mulighet til å sette igjen hunder ved sjekkpunktet, disse vil bli fraktet til neste sjekkpunkt av Finnmarksløpets mannskap.

Publikum og presse har kun begrenset tilgang til sjekkpunktet og det blir ikke lydanlegg.

 


 

Obligatorisk kennelhostevaksine

Sportslig komite i Alta trekkhundklubb har vedtatt at alle hunder som skal delta eller gjennomgå PreRace sjekk med tanke på å delta i Finnmarksløpet i 2017 og kommende år skal ha gyldig intranasal kennelhostevaksine. Vaksinens gyldighet bestemmes av produsentens godkjenning av produktet og eventuelt legemiddelverket i det landet der vaksinen settes. Dette gjelder også hunder som skal delta i showløpet.

Sjefsveterinæren anbefaler at vaksinering av sledehunder settes i løpet av sommeren når hundene har treningsfri. Dette på grunn av at det kan forventes et bedre immunsvar i den rolige perioden.

Arild Magnus Jøssund Sjefsveterinær

Epost til sjefsveterinær

 

Artikkelen vil bli oppdatert frem til påmelding starter den 15. september.


Partnere