Finnmarksløpet

Webshop

Finnmarksløpet vant kommunikasjonspris

Skrevet av: Elisabeth Bergquist
Dato: 18.11.2016 09:27

Finnmarksløpets styremedlem Knut Sigurd Pettersen tok imot prisen på vegne av Finnmarksløpet. Den ble utdelt av juryleder Siri Mette Brønmo.

VANT PRIS: Finnmarksløpets styremedlem Knut Sigurd Pettersen mottar Nordnorsk Kommunikasjonspris 2016 på vegne av Finnmarksløpet. Her flankert av juryleder Mette Siri Brønmo i #Komnord2016 (t.v.) og jurymedlem Heidi Tangstad (t.h.).

Jannike Mannsverk, fungerende daglig leder i Finnmarksløpet, sier Finnmarksløpet er svært glad for å motta prisen. – At vi skulle motta denne prisen blant så mange dyktige aktører gjør oss både stolte og ydmyke, forteller hun. - På vegne av løpet vil vi rette en stor takk til Komnord og det arbeidet de legger ned i å fremme Nord-Norge. De tilbyr en fantastisk arena hvor flere aktører kan stå samlet om Nordområdene og lære av hverandre, og samlet nå bredere ut.

Mannsverk sier at det å få daglige NRK-sendinger fra løpet i 2009 endret de grunnleggende forutsetningene for Finnmarksløpets kommunikasjon. – I årene siden da har TV-sendingene bidratt til å stille helt andre og større krav til oss og vår kommunikasjon, både hva strategi og gjennomføringsevne angår. Vi må forholde oss til svært mange arenaer og aktører med til dels stor gjennomslagskraft, og vi er ydmyke i forhold til at vi fortsatt har en vei å gå for å forvalte denne oppgaven, sier hun. – Vi håper jo å få være en inspirasjon for andre og å kunne bidra til at også andre aktører i vår region blir sterkere og mer profesjonaliserte, for eksempel gjennom arbeidet i Kommunikasjonsforeningen.

I statuttene for Nordnorsk Kommunikasjonspris heter det at den skal utdeles til "en organisasjon, institusjon, bedrift eller enkeltperson i Nord-Norge som gjennom god kommunikasjon har bidratt til å synliggjøre og fremme Nord-Norge, nordnorsk kultur, kompetanse og suksessfulle prosjekter i nord". Egenskaper som det å vise mot og være til inspirasjon innen kommunikasjonsfaget vektlegges sterkt, i tillegg til at vinneren må ha vist vei når det gjelder god kommunikasjon. Prisen deles ut av det nordnorske lokallaget til Kommunikasjonsforeningen.

Her kan du forøvrig se en liten film vi laget da det ble klart at vi var blant finalistene i konkurransen. Vi takker for anerkjennelsen!

Partnere