Finnmarksløpet

Webshop

Gladmelding fra fylkeskommunen

Skrevet av: Trond Anton Andersen
Dato: 16.12.2016 10:34

Budsjettet og økonomiplanen til Finnmark fylkeskommune ble vedtatt i fylkestinget i uke 49 – og her er Finnmarksløpet inne med kr. 600 000.

-  Det er veldig hyggelig at det er tverrpolitisk enighet om at Finnmarksløpet er viktig for Finnmark,  sier daglig leder Finnmarksløpet AS, Svanhild Pedersen. Det blir stadig mer økonomisk krevende å arrangere Finnmarksløpet, og vi er helt avhengig av en forutsigbar finansiering for å kunne videreutvikle løpet i fremtiden, fremholder Pedersen. 

MER Å JUBLE FOR: Finnmarksløpet skaper engasjement, at fylke bidrar med solid økonomisk støtte har stor betydning. Foto: Kjell O. Brun

- Finnmarksløpet profilerer hele Finnmark, skaper aktivitet,  gir positive ringvirkninger, og bidrar til å markedsføre Finnmark både nasjonalt og internasjonalt, sier fylkesordfører Runar Sjåstad. Løpet er således veldig viktig for satsingen som gjøres på vinterturisme i fylket. Det er derfor veldig gledelig å kunne meddele at Finnmarksløpet nå er inne i økonomiplanen vår for de neste fire årene. 

Partnere