Finnmarksløpet

Webshop

Påmelding

Påmelding til Finnmarksløpet 2017

Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom informasjonen under, likeså plikter hver deltakere til å gjøre seg kjent med NHFs og løpets regelverk.

Maksimalt antall deltakere
Arrangør forbeholder seg retten til å stanse påmeldingen tidligere enn annonsert dersom antallet deltakere blir for høyt. Eventuell ny frist for påmelding vil bli annonsert på vår hjemmeside.

Generell informasjon
Startkontingenten dekker servicen på alle stasjonene, obligatorisk pre race check utført av våre løpsveterinærer i Alta før løpsstart, banketter (unntatt drikkevarer) samt transport av halm og depotsekkene til alle depotstasjonene. Kjørerne kan ta med seg én handler gratis på start- og avslutningsbankett.

Startlisensen til NHF må fremvises ved registrering før løpet. Denne kan betales på Finnmarksløpets registreringskontor.

For mer informasjon og spørsmål om påmelding kontakt:
Trond Anton Andersen +47 900 81 519. E-post: signup@finnmarkslopet.no


Påmelding FL-junior

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 • Startkontingent er 2 500 kroner.
 • Nedre aldersgrense i FL-junior er fylte 15 år kalenderåret løpet starter, øvre aldersgrense er ikke eldre enn 18 år kalenderåret løpet starter. I 2017 er startdagen 11. mars.
 • For å få starte FL-junior må deltaker ha kjørt et langdistanseløp på minimum 100 kilometer med minimum ett sjekkpunkt. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering innen 20. februar 2017. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no
 • For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må en registreringsavgift på kr 1 000 være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding.
 • Frist for å melde seg på FL-junior er innen 15. februar 2017. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er innen 15. februar 2017.
 • Tilbakebetaling av startkontingent skjer kun ved veterinær/legeattest datert senest startdagen. Attesten må være arrangøren i hende senest 14 dager etter datoen for løpsstart.
 • Regelverk for FL-junior finner du her. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
 • Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
  IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
  SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
  Vær nøye med å oppgi navn og adresse!
 • For mer informasjon. signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA


Påmelding FL-500

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 • Startkontingent er 6 000 kroner.
 • Aldersgrense for å delta er 18 år. 
 • For å få starte FL-500 må deltaker oppfylle kvalifiseringskrav til FL-1000, eller ha gjennomført et langdistanseløp på minimum 150 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste tre sesonger. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering, innen 20. februar 2017. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no
 • For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må registreringsavgift på kr 2 000 være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding.
 • Frist for å melde seg på er innen 30. november 2016. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er 30. november 2016.
 • Tilbakebetaling av startkontingent skjer kun ved veterinær/legeattest datert senest startdagen. Attesten må være arrangøren i hende senest 14 dager etter datoen for løpsstart.
 • Regelverk for FL-500. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
 • Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
  IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
  SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
  Vær nøye med å oppgi navn og adresse!
 • For mer informasjon: signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA


Påmelding FL-1000

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 • Startkontingent er 12 000 kroner.
 • Aldersgrense for å delta er 18 år. 
 • For å få starte FL-1000 må deltaker ha gjennomført Finnmarksløpet 500, Femundløpet 600, Bergebyløpet 650 eller et tilsvarende langdistanseløp på minimum 500 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste fem sesonger. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering, innen 20. februar 2017. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no
 • For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må en registreringsavgift på kr 2 000 være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding. Dersom deltaker ikke får starte løpet grunnet for høyt antall deltakere, betales hele startkontingenten tilbake.
 • Frist for å melde seg på er innen 30. november 2016. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er 30. november 2016.
 • Tilbakebetaling av startkontingent skjer kun ved veterinær/legeattest datert senest startdagen. Attesten må være arrangøren i hende senest 14 dager etter datoen for løpsstart.
 • Regelverk for FL-1000 finner du her. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
 • Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
  IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
  SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
  Vær nøye med å oppgi navn og adresse!
 • For mer informasjon. signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA