Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
145. Per Weddegjerde Sunnmøre
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 13:00 14
Jotka 7/3 17:13 7/3 17:13 14 04:13 11,9 km/t 04:13 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 22:03 8/3 02:59 14 04:50 12,0 km/t 09:03 04:56 04:56 35,3 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 09:36 8/3 14:43 14 06:37 13,3 km/t 15:40 05:07 10:03 39,1 88 km 196 km
Tana 8/3 23:01 9/3 15:01 13 08:18 12,0 km/t 23:58 16:00 26:03 52,1 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 22:33 10/3 04:03 12 07:32 12,5 km/t 31:30 05:30 31:33 50,0 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 09:50 05:47 13,0 km/t 37:17 31:33 45,8 75 km 465 km
Ellentjern 115 km 580 km
Neiden 77 km 657 km
Varangerbotn 82 km 739 km
Sirbma 74 km 813 km
Levajok 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 12min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:12 Skoganvarre 7/3 22:03 8/3 02:59 04:56
16:00 Tana 8/3 23:01 9/3 15:01 16:00