Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:10
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
117. Steinar Kristensen Alta/Jotka
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:32 14
Jotka 7/3 16:39 7/3 16:39 14 04:07 12,1 km/t 04:07 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:13 8/3 02:11 14 04:34 12,7 km/t 08:41 04:58 04:58 36,4 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:29 8/3 14:27 14 06:18 14,0 km/t 14:59 05:58 10:56 42,2 88 km 196 km
Tana 8/3 21:53 9/3 03:01 14 07:26 13,5 km/t 22:25 05:08 16:04 41,7 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 09:51 9/3 14:18 13 06:50 13,8 km/t 29:15 04:27 20:31 41,2 94 km 390 km
Kirkenes 9/3 19:58 10/3 12:09 13 05:40 13,2 km/t 34:55 16:11 36:42 51,2 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 19:18 10/3 23:30 12 07:09 16,1 km/t 42:04 04:12 40:54 49,3 115 km 580 km
Neiden 11/3 05:24 11/3 09:28 12 05:54 13,1 km/t 47:58 04:04 44:58 48,4 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 15:53 11/3 18:59 8 06:25 12,8 km/t 54:23 03:06 48:04 46,9 82 km 739 km
Sirbma 12/3 02:14 12/3 07:06 7 07:15 10,2 km/t 61:38 04:52 52:56 46,2 74 km 813 km
Levajok 12/3 14:26 12/3 20:37 7 07:20 9,5 km/t 68:58 06:11 59:07 46,2 70 km 883 km
Karasjok 13/3 04:08 07:31 11,3 km/t 76:29 59:07 43,6 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 40min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:40 Skoganvarre 7/3 21:13 8/3 02:11 04:58
16:00 Kirkenes 9/3 19:58 10/3 12:09 16:11