Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
151. Dag Broch Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 13:06 14
Jotka 7/3 17:27 7/3 20:27 14 04:21 11,5 km/t 04:21 03:00 03:00 40,8 50 km 50 km
Skoganvarre 8/3 00:52 8/3 05:51 14 04:25 13,1 km/t 08:46 04:59 07:59 47,7 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 13:14 8/3 18:01 12 07:23 11,9 km/t 16:09 04:47 12:46 44,1 88 km 196 km
Tana 9/3 04:47 9/3 10:07 12 10:46 9,3 km/t 26:55 05:20 18:06 40,2 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 19:00 10/3 11:08 10 08:53 10,6 km/t 35:48 16:08 34:14 48,9 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 17:50 11/3 02:19 9 06:42 11,2 km/t 42:30 08:29 42:43 50,1 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 14:30 11/3 21:38 6 12:11 9,4 km/t 54:41 07:08 49:51 47,7 115 km 580 km
Neiden 12/3 04:04 12/3 09:48 6 06:26 12,0 km/t 61:07 05:44 55:35 47,6 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 17:04 07:16 11,3 km/t 68:23 55:35 44,8 82 km 739 km
Sirbma 74 km 813 km
Levajok 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:06 Skoganvarre 8/3 00:52 8/3 05:51 04:59
16:00 Neiden 1 9/3 19:00 10/3 11:08 16:08