Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
130. Philip Ross Edinburgh, Scotland
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:45 14
Jotka 7/3 17:14 7/3 17:14 14 04:29 11,2 km/t 04:29 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 22:13 8/3 03:20 12 04:59 11,6 km/t 09:28 05:07 05:07 35,1 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 09:58 8/3 15:27 12 06:38 13,3 km/t 16:06 05:29 10:36 39,7 88 km 196 km
Tana 8/3 23:22 9/3 05:19 12 07:55 12,6 km/t 24:01 05:57 16:33 40,8 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 13:07 10/3 05:19 12 07:48 12,1 km/t 31:49 16:12 32:45 50,7 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 10:44 10/3 19:44 11 05:25 13,8 km/t 37:14 09:00 41:45 52,9 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 03:07 11/3 09:01 11 07:23 15,6 km/t 44:37 05:54 47:39 51,6 115 km 580 km
Neiden 11/3 16:01 12/3 03:33 8 07:00 11,0 km/t 51:37 11:32 59:11 53,4 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 10:35 12/3 19:29 8 07:02 11,7 km/t 58:39 08:54 68:05 53,7 82 km 739 km
Sirbma 13/3 02:46 13/3 10:07 8 07:17 10,2 km/t 65:56 07:21 75:26 53,4 74 km 813 km
Levajok 13/3 17:17 07:10 9,8 km/t 73:06 75:26 50,8 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 27min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:27 Skoganvarre 7/3 22:13 8/3 03:20 05:07
16:00 Neiden 1 9/3 13:07 10/3 05:19 16:12