Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:54
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
142. Dag Torulf Olsen Hammerfest Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:57 14
Jotka 7/3 17:00 7/3 17:00 14 04:03 12,3 km/t 04:03 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:30 8/3 00:46 13 04:30 12,9 km/t 08:33 03:16 03:16 27,6 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:08 8/3 13:31 13 07:22 11,9 km/t 15:55 05:23 08:39 35,2 88 km 196 km
Tana 8/3 21:36 9/3 13:36 13 08:05 12,4 km/t 24:00 16:00 24:39 50,7 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 20:32 9/3 23:54 12 06:56 13,6 km/t 30:56 03:22 28:01 47,5 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 05:18 10/3 12:40 11 05:24 13,9 km/t 36:20 07:22 35:23 49,3 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 20:51 11/3 02:07 11 08:11 14,1 km/t 44:31 05:16 40:39 47,7 115 km 580 km
Neiden 11/3 08:33 11/3 12:55 10 06:26 12,0 km/t 50:57 04:22 45:01 46,9 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 19:56 12/3 01:56 10 07:01 11,7 km/t 57:58 06:00 51:01 46,8 82 km 739 km
Sirbma 12/3 08:42 12/3 08:47 10 06:46 10,9 km/t 64:44 00:05 51:06 44,1 74 km 813 km
Levajok 12/3 15:57 12/3 21:26 10 07:10 9,8 km/t 71:54 05:29 56:35 44,0 70 km 883 km
Karasjok 13/3 05:26 13/3 11:05 8 08:00 10,6 km/t 79:54 05:39 62:14 43,8 85 km 968 km
Jotka 13/3 19:00 13/3 19:03 8 07:55 10,4 km/t 87:49 00:03 62:17 41,5 82 km 1050 km
Alta 13/3 23:38 8 04:35 10,9 km/t 92:24 62:17 40,3 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 15min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:15 Skoganvarre 7/3 21:30 8/3 00:46 03:16
16:00 Tana 8/3 21:36 9/3 13:36 16:00