Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:50
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
147. Juha Hokka Hannukainen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 13:02 14
Jotka 7/3 17:15 7/3 17:15 14 04:13 11,9 km/t 04:13 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 22:02 8/3 01:21 14 04:47 12,1 km/t 09:00 03:19 03:19 26,9 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:26 8/3 14:24 12 07:05 12,4 km/t 16:05 05:58 09:17 36,6 88 km 196 km
Tana 8/3 22:45 9/3 14:51 11 08:21 12,0 km/t 24:26 16:06 25:23 51,0 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 21:59 10/3 02:45 11 07:08 13,2 km/t 31:34 04:46 30:09 48,9 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 08:33 10/3 14:58 10 05:48 12,9 km/t 37:22 06:25 36:34 49,5 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 23:37 11/3 04:48 10 08:39 13,3 km/t 46:01 05:11 41:45 47,6 115 km 580 km
Neiden 11/3 12:14 11/3 17:24 8 07:26 10,4 km/t 53:27 05:10 46:55 46,7 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 01:17 12/3 07:20 7 07:53 10,4 km/t 61:20 06:03 52:58 46,3 82 km 739 km
Sirbma 12/3 14:52 12/3 21:22 6 07:32 9,8 km/t 68:52 06:30 59:28 46,3 74 km 813 km
Levajok 00:00 68:52 59:28 46,3 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 10min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:10 Skoganvarre 7/3 22:02 8/3 01:21 03:19
16:00 Tana 8/3 22:45 9/3 14:51 16:06