Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:10
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
149. Ralph Johannessen Dagali Sluttplassering: 2
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 13:04 14
Jotka 7/3 17:19 7/3 17:19 14 04:15 11,8 km/t 04:15 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 22:12 8/3 01:24 14 04:53 11,9 km/t 09:08 03:12 03:12 25,9 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:30 8/3 11:59 14 07:06 12,4 km/t 16:14 03:29 06:41 29,2 88 km 196 km
Tana 8/3 20:00 9/3 00:42 14 08:01 12,5 km/t 24:15 04:42 11:23 31,9 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 08:08 10/3 00:08 14 07:26 12,6 km/t 31:41 16:00 27:23 46,4 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 05:20 10/3 10:09 13 05:12 14,4 km/t 36:53 04:49 32:12 46,6 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 17:51 10/3 23:00 12 07:42 14,9 km/t 44:35 05:09 37:21 45,6 115 km 580 km
Neiden 11/3 05:21 11/3 09:57 11 06:21 12,1 km/t 50:56 04:36 41:57 45,2 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 16:40 11/3 21:30 10 06:43 12,2 km/t 57:39 04:50 46:47 44,8 82 km 739 km
Sirbma 12/3 04:08 12/3 04:15 9 06:38 11,2 km/t 64:17 00:07 46:54 42,2 74 km 813 km
Levajok 12/3 11:49 12/3 17:58 8 07:34 9,3 km/t 71:51 06:09 53:03 42,5 70 km 883 km
Karasjok 13/3 02:32 13/3 06:40 7 08:34 9,9 km/t 80:25 04:08 57:11 41,6 85 km 968 km
Jotka 13/3 14:22 13/3 14:25 6 07:42 10,6 km/t 88:07 00:03 57:14 39,4 82 km 1050 km
Alta 13/3 19:00 6 04:35 10,9 km/t 92:42 57:14 38,2 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 8min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:08 Skoganvarre 7/3 22:12 8/3 01:24 03:12
16:00 Neiden 1 9/3 08:08 10/3 00:08 16:00