Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:50
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
128. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 24
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:43 14
Jotka 7/3 17:06 7/3 17:06 14 04:23 11,4 km/t 04:23 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 22:03 8/3 02:56 14 04:57 11,7 km/t 09:20 04:53 04:53 34,3 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 10:03 8/3 17:00 14 07:07 12,4 km/t 16:27 06:57 11:50 41,8 88 km 196 km
Tana 9/3 01:11 9/3 17:11 14 08:11 12,2 km/t 24:38 16:00 27:50 53,0 100 km 296 km
Neiden 1 10/3 00:16 10/3 06:28 14 07:05 13,3 km/t 31:43 06:12 34:02 51,8 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 12:05 10/3 20:29 13 05:37 13,4 km/t 37:20 08:24 42:26 53,2 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 05:01 11/3 09:00 12 08:32 13,5 km/t 45:52 03:59 46:25 50,3 115 km 580 km
Neiden 11/3 16:46 12/3 05:48 11 07:46 9,9 km/t 53:38 13:02 59:27 52,6 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 11:50 12/3 12:41 11 06:02 13,6 km/t 59:40 00:51 60:18 50,3 82 km 739 km
Sirbma 12/3 19:39 13/3 05:34 10 06:58 10,6 km/t 66:38 09:55 70:13 51,3 74 km 813 km
Levajok 13/3 12:32 13/3 18:21 10 06:58 10,0 km/t 73:36 05:49 76:02 50,8 70 km 883 km
Karasjok 14/3 02:18 14/3 10:01 8 07:57 10,7 km/t 81:33 07:43 83:45 50,7 85 km 968 km
Jotka 14/3 17:58 14/3 18:07 8 07:57 10,3 km/t 89:30 00:09 83:54 48,4 82 km 1050 km
Alta 14/3 22:14 8 04:07 12,1 km/t 93:37 83:54 47,3 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:29 Skoganvarre 7/3 22:03 8/3 02:56 04:53
16:00 Tana 9/3 01:11 9/3 17:11 16:00