Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
124. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:39 14
Jotka 7/3 16:42 7/3 16:42 14 04:03 12,3 km/t 04:03 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:12 8/3 01:07 14 04:30 12,9 km/t 08:33 03:55 03:55 31,4 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 07:51 8/3 13:10 14 06:44 13,1 km/t 15:17 05:19 09:14 37,7 88 km 196 km
Tana 8/3 21:04 9/3 01:59 14 07:54 12,7 km/t 23:11 04:55 14:09 37,9 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 09:07 10/3 01:07 13 07:08 13,2 km/t 30:19 16:00 30:09 49,9 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 06:26 10/3 11:29 13 05:19 14,1 km/t 35:38 05:03 35:12 49,7 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 19:40 11/3 00:17 11 08:11 14,1 km/t 43:49 04:37 39:49 47,6 115 km 580 km
Neiden 11/3 07:24 11/3 12:54 10 07:07 10,8 km/t 50:56 05:30 45:19 47,1 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 20:17 12/3 03:03 9 07:23 11,1 km/t 58:19 06:46 52:05 47,2 82 km 739 km
Sirbma 12/3 09:53 12/3 10:00 7 06:50 10,8 km/t 65:09 00:07 52:12 44,5 74 km 813 km
Levajok 12/3 18:58 13/3 07:24 7 08:58 7,8 km/t 74:07 12:26 64:38 46,6 70 km 883 km
Karasjok 13/3 14:50 13/3 19:37 7 07:26 11,4 km/t 81:33 04:47 69:25 46,0 85 km 968 km
Jotka 14/3 04:42 14/3 04:45 7 09:05 9,0 km/t 90:38 00:03 69:28 43,4 82 km 1050 km
Alta 14/3 09:25 7 04:40 10,7 km/t 95:18 69:28 42,2 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 33min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:33 Skoganvarre 7/3 21:12 8/3 01:07 03:55
16:00 Neiden 1 9/3 09:07 10/3 01:07 16:00