Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:12
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
127. Lars Monsen Østfold
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:42 14
Jotka 7/3 16:50 7/3 16:50 14 04:08 12,1 km/t 04:08 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:15 8/3 00:48 14 04:25 13,1 km/t 08:33 03:33 03:33 29,3 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 07:52 8/3 12:50 13 07:04 12,5 km/t 15:37 04:58 08:31 35,3 88 km 196 km
Tana 8/3 20:50 9/3 01:41 13 08:00 12,5 km/t 23:37 04:51 13:22 36,1 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 09:24 10/3 01:24 13 07:43 12,2 km/t 31:20 16:00 29:22 48,4 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 06:35 10/3 11:39 12 05:11 14,5 km/t 36:31 05:04 34:26 48,5 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 19:54 11/3 00:53 12 08:15 13,9 km/t 44:46 04:59 39:25 46,8 115 km 580 km
Neiden 11/3 07:23 11/3 11:33 12 06:30 11,8 km/t 51:16 04:10 43:35 45,9 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 18:37 11/3 20:20 12 07:04 11,6 km/t 58:20 01:43 45:18 43,7 82 km 739 km
Sirbma 12/3 03:30 12/3 07:42 7 07:10 10,3 km/t 65:30 04:12 49:30 43,0 74 km 813 km
Levajok 12/3 17:13 13/3 03:13 6 09:31 7,4 km/t 75:01 10:00 59:30 44,2 70 km 883 km
Karasjok 00:00 75:01 59:30 44,2 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:30 Skoganvarre 7/3 21:15 8/3 00:58 03:43
16:00 Neiden 1 9/3 09:24 10/3 01:24 16:00