Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
135. Bernd Helmich Alta Sluttplassering: 16
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:50 14
Jotka 7/3 16:58 7/3 16:58 14 04:08 12,1 km/t 04:08 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:33 8/3 02:28 14 04:35 12,7 km/t 08:43 04:55 04:55 36,1 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 09:10 8/3 14:55 14 06:42 13,1 km/t 15:25 05:45 10:40 40,9 88 km 196 km
Tana 8/3 22:54 9/3 05:09 13 07:59 12,5 km/t 23:24 06:15 16:55 42,0 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 12:12 9/3 16:55 13 07:03 13,3 km/t 30:27 04:43 21:38 41,5 94 km 390 km
Kirkenes 9/3 23:06 10/3 15:09 13 06:11 12,1 km/t 36:38 16:03 37:41 50,7 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 23:01 11/3 04:10 12 07:52 14,6 km/t 44:30 05:09 42:50 49,0 115 km 580 km
Neiden 11/3 10:35 11/3 16:29 10 06:25 12,0 km/t 50:55 05:54 48:44 48,9 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 23:08 12/3 05:27 10 06:39 12,3 km/t 57:34 06:19 55:03 48,9 82 km 739 km
Sirbma 12/3 12:00 12/3 15:57 9 06:33 11,3 km/t 64:07 03:57 59:00 47,9 74 km 813 km
Levajok 12/3 22:49 13/3 07:24 8 06:52 10,2 km/t 70:59 08:35 67:35 48,8 70 km 883 km
Karasjok 13/3 14:40 13/3 19:59 7 07:16 11,7 km/t 78:15 05:19 72:54 48,2 85 km 968 km
Jotka 14/3 05:24 14/3 05:27 7 09:25 8,7 km/t 87:40 00:03 72:57 45,4 82 km 1050 km
Alta 14/3 09:50 7 04:23 11,4 km/t 92:03 72:57 44,2 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:22 Skoganvarre 7/3 21:33 8/3 02:28 04:55
16:00 Kirkenes 9/3 23:06 10/3 15:09 16:03