Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
25. februar 16:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
144. Harald Tunheim Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:59 14
Jotka 7/3 16:59 7/3 16:59 14 04:00 12,5 km/t 04:00 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:11 8/3 01:33 14 04:12 13,8 km/t 08:12 04:22 04:22 34,7 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 07:56 8/3 13:34 14 06:23 13,8 km/t 14:35 05:38 10:00 40,7 88 km 196 km
Tana 8/3 20:49 9/3 01:47 13 07:15 13,8 km/t 21:50 04:58 14:58 40,7 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 08:25 9/3 12:35 13 06:38 14,2 km/t 28:28 04:10 19:08 40,2 94 km 390 km
Kirkenes 9/3 18:40 10/3 10:47 12 06:05 12,3 km/t 34:33 16:07 35:15 50,5 75 km 465 km
Ellentjern 10/3 18:21 10/3 23:04 11 07:34 15,2 km/t 42:07 04:43 39:58 48,7 115 km 580 km
Neiden 11/3 05:27 11/3 09:31 10 06:23 12,1 km/t 48:30 04:04 44:02 47,6 77 km 657 km
Varangerbotn 11/3 16:29 11/3 21:28 9 06:58 11,8 km/t 55:28 04:59 49:01 46,9 82 km 739 km
Sirbma 12/3 04:28 12/3 09:15 9 07:00 10,6 km/t 62:28 04:47 53:48 46,3 74 km 813 km
Levajok 12/3 16:23 12/3 21:45 9 07:08 9,8 km/t 69:36 05:22 59:10 45,9 70 km 883 km
Karasjok 13/3 05:28 07:43 11,0 km/t 77:19 59:10 43,4 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 13min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:13 Skoganvarre 7/3 21:11 8/3 01:33 04:22
16:00 Kirkenes 9/3 18:40 10/3 10:47 16:07