Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
119. Ketil Reitan Narjordet ved Røros
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:34 14
Jotka 7/3 16:47 7/3 16:47 14 04:13 11,9 km/t 04:13 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:23 8/3 01:07 14 04:36 12,6 km/t 08:49 03:44 03:44 29,7 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:22 8/3 13:49 13 07:15 12,1 km/t 16:04 05:27 09:11 36,4 88 km 196 km
Tana 8/3 21:52 9/3 13:52 13 08:03 12,4 km/t 24:07 16:00 25:11 51,1 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 20:59 10/3 04:27 11 07:07 13,2 km/t 31:14 07:28 32:39 51,1 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 10:29 10/3 16:22 10 06:02 12,4 km/t 37:16 05:53 38:32 50,8 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 02:32 11/3 09:05 9 10:10 11,3 km/t 47:26 06:33 45:05 48,7 115 km 580 km
Neiden 11/3 17:00 12/3 01:45 8 07:55 9,7 km/t 55:21 08:45 53:50 49,3 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 08:55 07:10 11,4 km/t 62:31 53:50 46,3 82 km 739 km
Sirbma 74 km 813 km
Levajok 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 38min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:38 Skoganvarre 7/3 21:23 8/3 01:07 03:44
16:00 Tana 8/3 21:52 9/3 13:52 16:00