Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
21. februar 06:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
155. Magne Storstein Reisadalen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 13:10 14
Jotka 7/3 17:17 7/3 17:17 14 04:07 12,1 km/t 04:07 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 7/3 21:42 8/3 01:41 13 04:25 13,1 km/t 08:32 03:59 03:59 31,8 58 km 108 km
Levajok 1 8/3 08:30 8/3 13:45 13 06:49 12,9 km/t 15:21 05:15 09:14 37,6 88 km 196 km
Tana 8/3 21:53 9/3 13:53 13 08:08 12,3 km/t 23:29 16:00 25:14 51,8 100 km 296 km
Neiden 1 9/3 20:46 10/3 01:08 13 06:53 13,7 km/t 30:22 04:22 29:36 49,4 94 km 390 km
Kirkenes 10/3 06:49 10/3 16:31 10 05:41 13,2 km/t 36:03 09:42 39:18 52,2 75 km 465 km
Ellentjern 11/3 01:16 11/3 09:01 9 08:45 13,1 km/t 44:48 07:45 47:03 51,2 115 km 580 km
Neiden 11/3 15:42 11/3 21:11 9 06:41 11,5 km/t 51:29 05:29 52:32 50,5 77 km 657 km
Varangerbotn 12/3 04:11 12/3 11:15 9 07:00 11,7 km/t 58:29 07:04 59:36 50,5 82 km 739 km
Sirbma 00:00 58:29 59:36 50,5 74 km 813 km
Levajok 70 km 883 km
Karasjok 85 km 968 km
Jotka 82 km 1050 km
Alta 50 km 1100 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 2min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:02 Skoganvarre 7/3 21:42 8/3 01:41 03:59
16:00 Tana 8/3 21:53 9/3 13:53 16:00